Лісовідновлення та лісорозведення

Основним напрямком господарювання лісгоспу є збереження та відтворення природних ресурсів, загальна площа яких становить 36024 гектари, з них 32820 га – вкритих лісовою рослинністю земель, загальний запас складає 4685 тис. метрів кубічних, породний склад в процентному співвідношенні виглядає:

сосна – 61%, ялина – 2%, вільха чорна – 25%, береза – 11%, інші –1%. Молодняки – 35%, середньовікові – 42%, пристигаючі – 21%, стиглі і пестійні – 2%.

Посадка лісових культур проведена на площі 130 га;

СПП-203 га;

ПП-66 га;

Площа лісових розсадників – 0,59 га;

Вирощено садженців – 100255 шт;

Заготовлено лісового насіння -1018 кг.

Динаміка лісовідтворення, га (по управлінню)

роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всього відтворення лісів 3581 3373 3230 4017 3245 3302 4016
в тому числі:
лісовідновлення 3011 2769 2930 3529 2971 3026 3895
лісорозведення 570 604 300 488 274 276 121

Пріоритетним напрямком розвитку лісогосподарської галузі на сьогодні є забезпечення розширеного відтворення лісів.

Одночасно з лісовідновленням лісівники також систематично працюють над питанням збільшення лісистості області, створюючи нові ліси на землях, що раніше не були вкритими лісовою рослинністю.

Головна мета – збільшення лісистості області до оптимального рівня 36 %.

1

Лісові культури – це штучно створені лісові насадження, методом висаджування сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.

Лісорозведення – створення лісових культур на землях, які раніше не були зайняті лісом.

Лісогосподарськими підприємствами Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства в 2014 році проведено значні об’єми робіт із лісокультурного виробництва. Протягом весняного періоду відтворено лісів  на землях лісового фонду загальною площею 4016 га при річному завдані 3900 га. В тому числі:

  • садіння та висівання лісу – 1584 га,

з них нові ліси                  –    121 га.

  • сприяння природному відновленню та природне зарощування –  2431 га.

Окрім того, закладено 18 га плантаційних лісових культур швидкоростучих порід та 57 га плантацій новорічних ялинок.

Відповідно до вимог “Інструкції з проектування технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів”, підприємствами Волинського облуправління лісового та мисливського господарства проведено технічне приймання лісокультурних робіт – лісових розсадників, шкілок, плантацій, лісових культур та ділянок природного поновлення.

З оцінкою „дуже добре” створено – 802 га (51%) лісових культур, „добре” – 745 га (47%) та „задовільно” – 37 га (2%).

Протягом останніх років лісогосподарськими підприємства Волині перевага надається природному відновленню лісів. На сьогодні відсоток природнього відтворення лісів складає 60%. Це проводиться на ділянках, які мають відповідні грунтово-кліматичні умови,  що дає змогу з мінімальними затратами створювати високопродуктивні та біологічно стійкі деревостани протягом короткого періоду.

2

З метою природного відновлення  залишаються площі з достатньою кількістю життєздатного самосіву і підросту головних і супутніх порід, що відповідають корінним типам деревостанів та площі, на яких проведення заходів щодо сприяння природному відновленню буде достатнім для наступного відновлення цінних порід і формування високопродуктивних молодняків.

Заходи сприяння, які використовуються з метою забезпечення природного лісовідновлення –  збереження під час лісозаготівлі життєздатного підросту і молодняку господарсько-цінних порід,  догляд за підростом та самосівом після закінчення лісосічних робіт, мінералізація грунту.

Ділянки з недостатньою кількістю або нерівномірним розміщенням природного поновлення поновнюються шляхом висівання насіння або садіння сіянців чи саджанців головної та супутніх порід.

Заготівля лісового насіння

3

Заготівля лісового насіння підприємствами обласного управління залежить від обсягів лісовідновних робіт та урожаю насіння і дещо коливається в окремі роки. В середньому щорічно заготовляється 44 тис. кг.

В тому числі 1300 кг насіння сосни звичайної та 36000 кг жолудя дуба звичайного. Враховуючи періодичність плодоношення порід, а особливо – основних лісоутворюючих порід, в урожайні роки фактична заготівля насіння значно перевищує планову, що необхідно для створення запасів лісового насіння на наступні роки, коли урожай насіння може бути слабким або взагалі  відсутнім.

Забезпечення лісокультурного виробництва якісним посівним матеріалом в тому числі з цінними спадковими властивостями можливе за умови виконання певної системи заходів׃ збір та переробка лісового насіння, його апробація на посівну якість, окреме висівання покращеного насіння у лісових розсадниках та посадка сіянців на лісокультурні площі з метою вирощування в майбутньому продуктивних та біологічно стійких насаджень.

Основою для вирощування садивного матеріалу із покращеними генетичними властивостями, є заготівля покращеного насіння з об’єктів лісонасіннєвої бази.

Щорічно підприємствами управління заготовлюється покращеного насіння в кількості 50-60 відсотків від загального об’єму.

На сьогодні по Волинському обласному управлінню загальна площа об’єктів постійної лісонасіневої бази складає 4254,1 га, в тому числі׃

-лісонасіннєві плантації – 139,5 га;

– випробні культури       –   21,8 га;

-генетичні резервати      – 779,6 га;

-постійні лісонасіннєві ділянки – 1278,1 га;

-плюсові насадження     – 114,9 га;

Окрім цього відібрано387 шт. плюсових дерев.

Забезпечення лісокультурного виробництва покращеним насінням із цінними спадковими властивостями можливе за умови раціонального використання наявної лісонасіннєвої бази та створення нових її об’єктів. На виконання “Галузевої програми розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 роки” в 2013 році по обласному управлінню атестовано 45 плюсових дерев, додатково закладено 21,8 га лісонасіннєвих плантацій модрини, сосни та дуба звичайного. В рамках програми  заплановано створити 25 га родиних та 15 га клонових плантацій.

Вирощування садивного матеріалу

Вирощування садивного матеріалу сконцетровано на 4-х постійних  лісових розсадниках,  розташованих в зоні Полісся (2 розсадники) і перехідній зоні до Лісостепу (2 розсадники) у відповідних грунтових умовах, загальною площею 87,8 га, (В.Волинське ЛМГ – 4,8 га, Ковельське ЛГ – 25,1 га, Ратнівське ЛМГ – 36,0 га, Лісовий СНЦ -18,0 га).

4

Щорічно на розсадниках підприємств вирощується 20 млн. шт. стандартного садивного матеріалу, в тому числі головних порід – сосни звичайної 16 млн. та дуба звичайного 3 млн. шт. При цому за  остані роки значно збільшено вирощування сіянців ялини звичайної, модрини європейської, ясена звичайного, вільхи чорної та берези повислої.

5

Із загальної кількості 35 відсотків садивного матеріалу вирощується в контрольованому середовищі у теплицях та коробах (7,5 млн. шт.), з них 100 тис. шт. дуба звичайного з закритою кореневою системою в пінополістиролових контейнерах.

6

 

У 2014 році висіяно лісового насіння  в розсадниках на площі 14,4 га. Очікуваний вихід стандартних сіянців 20 млн. Така кількість садивного матеріалу в повній мірі забезпечить потреби лісогосподарських підприємств при проведенні лісовідновлювальних робіт та лісорозведення.

Вирощування садивного матеріалу з закритою кореневою системою проводиться на розсаднику Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру з 2006 року. Вартість одного сіянця на сьогоднішній день складає близько 1,5 грн. Але враховуючи, що даний садивний матеріал забезпечує високу приживлювальність, це дає змогу висаджувати на 1 га оптимальну кількість сіянців, та виключає проведення доповнень лісових культур, зменшується кількість  доглядів за ними. В кінцевому результаті створення культур садивним матеріалом із закритою кореневою системою є економічно вигідним. Крім того використання його  дозволяє продовжити період створення лісових культур.

На постійних розсадниках крім сіянців та саджанців, необхідних для лісовідновлення та лісорозведення, вирощується значна кількість саджанців декоративних порід для озеленення. Щорічний об’єм стандартних саджанців для потреб озеленення складає 150 тисяч штук,  по видовому складу 260 видів. Лідером вирощування декоративного садивного матеріалу є Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр.

Щорічний об’єм доглядів за лісовими культурами складає 25 тис. га